วิธีให้เกรด

posted on 01 Mar 2010 03:12 by filmsome

Filmsome มีเกณฑ์การให้เกรดโดยใช้ความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ไม่สันทัดในการชมภาพยนตร์เป็นหลัก เกรดประกอบด้วย

เกรดสูงสุด ต้องชอบมากจริงๆ เทพ

ชอบเป็นพิเศษ

ชอบเป็นพิเศษ แต่ก็มีส่วนที่ไม่ชอบ

ชอบ แต่ยังไม่พร้อมที่จะจัดให้อยู่กับกลุ่มเทพๆ อย่าง A

ชอบ ดีที่ได้ดู

ชอบ ไม่เสียดายเงิน

ธรรมดา แต่มีบางจุดที่ชอบ

ธรรมดา ไม่ดูก็ได้ ดูหรือไม่ดูก็เหมือนกัน

ธรรมดา เสียดายเงิน เสียดายเวลา

ไม่ชอบเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหน ไม่ชอบเลย

เดินออกจากโรงกลางคัน (หรือถ้าเป็นกรณีดูที่บ้าน คือปิดเครื่องเล่น แล้วไม่สนใจใยดีมันอีกเลย)